Checklist Projectsubsidies

1 / 9
Heb je een plan voor kunst in Amsterdam?
Je kunt voor je plan geen aanvraag indienen. Het AFK steunt alleen kunstplannen die in Amsterdam worden uitgevoerd.
Ontvang je rechtstreeks subsidie van het rijk (BIS 2013-2016) of het Amsterdamse Kunstenplan 2013-2016?
Kunstinstellingen die een subsidie ontvangen op grond van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016 (BIS) of die voor meer dan € 100.000 per jaar structureel gefinancierd worden door de gemeente Amsterdam (het Kunstenplan) kunnen geen aanvragen indienen bij het AFK.
Wil je een eenmalige bijdrage aanvragen?
Je kunt voor je plan geen aanvraag indienen. Het AFK geeft geen structurele steun aan instellingen of kunstenaars.
Is het project al gestart? Met start bedoelen we: de startdatum of de openingsdatum van het project.
Je kunt voor dit project geen aanvraag indienen. We nemen een aanvraag alleen in behandeling als de uitvoering van het plan nog niet begonnen is.
Is het resultaat van het plan toegankelijk voor publiek?
Je kunt voor dit project geen aanvraag indienen. Het AFK draagt alleen bij aan plannen die toegankelijk zijn voor publiek of op een andere manier openbaar zijn.
Wil je een aanvraag doen voor het volledige budget?
Je kunt voor dit project geen aanvraag indienen. Het AFK neemt alleen aanvragen in behandeling als de eigen inkomsten minimaal 25% van de totale begroting bedragen.
Ben je een rechtspersoon met winstoogmerk?
Je kunt als rechtspersoon met winstoogmerk alleen een aanvraag indienen voor opdrachtgeverschap voor kunst in de openbare ruimte. Je komt mogelijk in aanmerking voor de bijdrage 'Opdrachtgeverschap' van het AFK. Vul nu het digitale aanvraagformulier via 'Mijn AFK' in. Het fonds beoordeelt vervolgens of het plan voldoet aan de inhoudelijke criteria en de doelstelling van de regeling waar je aanvraag onder valt.
Vindt het plan plaats in het kader van een studie of opleiding?
Je kunt voor dit plan geen aanvraag indienen. Het AFK draagt niet bij aan projecten in het kader van een studie of opleiding.
Je plan is gecheckt!
Op basis van bovenstaande algemene criteria komt het plan mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van het AFK. Vul nu het digitale aanvraagformulier via 'Mijn AFK' in. Het fonds beoordeelt vervolgens of het plan voldoet aan de inhoudelijke criteria en de doelstelling van de regeling waar je aanvraag onder valt.
Ja
Nee
Begin opnieuw