Overzicht subsidies

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) biedt een variatie aan subsidiemogelijkheden voor culturele organisaties en kunstenaars. Het AFK verstrekt financiële bijdragen aan professionals en amateurs, ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit - binnen alle disciplines. Klik hieronder op de verschillende mogelijkheden voor de bijbehorende toelichting.

Meerjarige subsidies

Voor culturele organisaties die op zoek zijn naar meerjarige ondersteuning is er een regeling voor vierjarige subsidies en een regeling voor tweejarige subsidies. Deze mogelijkheden bij het AFK vallen binnen het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

Vierjarige subsidies
Tweejarige subsidies

Eenmalige subsidies

Voor organisaties en kunstenaars die meer flexibele vormen van ondersteuning zoeken, biedt het AFK eenmalige subsidies. Er zijn projectsubsidies voor professionele kunst en amateurkunst, ontwikkelingsbijdragen voor professionele kunstenaars en waarderingssubsidies voor amateurkunst. Ook subsidies voor innovatieprojecten van vierjarig gesubsidieerde instellingen (onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020) vallen onder deze regeling.

Projectsubsidies
Projectsubsidies Innovatie
Waarderingssubsidies
Ontwikkelbudget
Programmafinanciering

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie? Of bij welke regeling uw initiatief het beste aansluit? Kijk op de Checklist Projectsubsidies.