Projectsubsidies

Het AFK heeft twee regelingen voor het ondersteunen van projecten en programma’s:
• Professionele Kunst
• Cultuurparticipatie

Voor wie

Professionele kunstenaars, amateurkunstenaars en culturele organisaties binnen alle disciplines, werkzaam in Amsterdam.

Voor wat

Professionele kunst
De regeling Professionele Kunst richt zich op het maken en presenteren van kunst en culturele projecten en programma's, op het gebied van alle kunstdisciplines en alle dwarsverbanden tussen de verschillende disciplines. Onder deze regeling vallen ook het Opdrachtgeverschap, en het Ontwikkelbudget voor de ontplooiing van professioneel werkende kunstenaars.

Cultuurparticipatie
De regeling Cultuurparticipatie is bedoeld voor projecten en programma’s die zich primair richten op cultuurparticipatie of actieve deelname aan kunst en cultuur bevorderen. Projecten en programma’s die in aanmerking komen richten zich onder meer op amateurkunst en/of talentontwikkeling en verbreden het draagvlak voor cultuur. Binnen schoolse activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidiering.

Opdrachtgeverschap
Speciaal voor kunstopdrachten in de openbare ruimte biedt het AFK een mogelijkheid voor opdrachtgevers om aan te vragen. In tegenstelling tot andere aanvragen kunnen bedrijven hiervoor ook een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat  het aangevraagde bedrag moet kunnen worden gematcht met minimaal een gelijke eigen bijdrage en/of bijdrage(n) van derden.

Beoordelingscriteria

Voor de projectsubsidies bij het AFK gelden de beoordelingscriteria zoals beschreven in de Regeling Professionele Kunst 2013-2016 en de Regeling Cultuurparticipatie 2013-2016:

•    Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
•    Zakelijke kwaliteit
•    Gevarieerd bereik
•    Belang voor de stad

Indienen

Aanvragen binnen de regelingen Professionele Kunst en Cultuurparticipatie kunnen doorlopend worden ingediend. Binnen uiterlijk 13 weken ontvangt u de uitslag.

Checklist Projectsubsidies

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie? Of bij welke regeling uw project of activiteitenprogramma het beste aansluit? Kijk op de Checklist Projectsubsidies.

Spreekuur

Ontving u niet eerder een bijdrage van het AFK en wilt u versneld een aanvraag doen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor het Spreekuur.

Overige mogelijkheden

Naast de reguliere projectsubsidies biedt het AFK ook ontwikkelingsbijdragen voor kunstenaars en programmafinanciering voor instellingen. Voor verenigingen en stichtingen op het gebied van amateurkunst kunt u jaarlijks een aanvraag indienen voor waarderingssubsidies.  

Andere financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd, een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Per 1 oktober 2015 zijn er kleine aanpassingen verwerkt in de onderstaande regelingen.

Download de Regeling Professionele Kunst 2013-2016
Download de Regeling Cultuurparticipatie 2013-2016
Download de Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte
Kijk voor meer informatie bij de Veelgestelde vragen - Eenmalige subsidies