Spreekuur

Het spreekuur is er voor aanvragers die niet eerder in aanraking zijn geweest met het AFK. Zo kunnen het fonds en de aanvrager zich op een laagdrempelige manier aan elkaar voorstellen. Tijdens het spreekuur licht de aanvrager zijn ingestuurde projectplan mondeling toe.

Voor wie

Aanvragers uit alle disciplines die nog niet eerder een bijdrage van het AFK hebben ontvangen. NB: Personen die al eerder - óók namens een organisatie - een bijdrage ontvingen van het AFK, komen NIET in aanmerking voor het spreekuur. Als er sprake is van een afwijzing, dan kan een aanvrager eenmalig voor een tweede keer deelnemen aan het spreekuur.

Voor wat

Een aanvraag van maximaal € 5.000 voor een project met als maximale kosten € 10.000, binnen de regeling Professionele Kunst of Cultuurparticipatie. Het spreekuur geldt NIET voor aanvragen binnen het ontwikkelbudget en programma-aanvragen. Het gesprek duurt 30 minuten, waarin het project kan worden toegelicht en het AFK beslist op korte termijn over de bijdrage.

Wanneer

Het spreekuur wordt iedere laatste dinsdag van de maand gehouden. Zie het overzicht hieronder voor de data.

Hoe het werkt

U kunt zich twee weken voor aanvang van het spreekuur aanmelden. Dit kan uitsluitend per e-mail naar spreekuur@afk.nl, vanaf 9:00 uur. Omdat het spreekuur een beperkt aantal plaatsen heeft, worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst ingeroosterd.

Beperkt aantal plaatsen

Let op: het aantal aanmeldingen voor het spreekuur is hoog. Een aanmelding biedt dan ook geen garantie voor deelname. Wil je er zeker van zijn dat je aanvraag in behandeling wordt genomen, vraag dan aan via de reguliere procedure.

Aanvangstdatum project 

Let op: tussen het spreekuur en de gewenste aanvangsdatum van het project moet minstens een maand zitten.

Spreekuurdata 2016

26 april12 april aanmelden, indiendatum formulier: 19 april
31 mei17 mei aanmelden, indiendatum formulier: 24 mei
28 juni14 juni aanmelden, indiendatum formulier: 21 juni
26 juli12 juli aanmelden, indiendatum formulier: 19 juli
30 augustus16 augustus aanmelden, indiendatum formulier: 23 augustus
27 september13 september aanmelden, indiendatum formulier: 20 september
25 oktober11 oktober aanmelden, indiendatum formulier: 18 oktober
29 november15 november aanmelden, indiendatum formulier: 22 november
13 december29 november aanmelden, indiendatum formulier: 6 december

 

Procedure

Twee weken voor het spreekuur kun je je aanmelden; dit kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar spreekuur@afk.nl. Aanmeldingen die eerder binnenkomen dan twee weken voor het spreekuur, worden niet in behandeling genomen.

Binnen twee dagen ontvang je een e-mail voor het maken van een afspraak. Als je een afspraak hebt op het spreekuur, vul je uiterlijk een week van tevoren het aanvraagformulier in. Zie de inleverdata hierboven. Na afloop van het spreekuur wordt het besluit op korte termijn genomen door de directie van het AFK, die de aanvraag ter advisering kan voorleggen aan een adviseur.

Voorwaarden

• Vanaf 1 september 2013 geldt het spreekuur alleen voor aanvragers die nog niet eerder een bijdrage van het AFK hebben ontvangen. Ook aanvragers die in het verleden een toekenning hebben ontvangen namens een andere organisatie komen niet in aanmerking voor het spreekuur.
• Het spreekuur geldt voor projecten waarbij de totale begroting niet meer dan € 10.000,-bedraagt en de gevraagde bijdrage aan het fonds maximaal € 5.000,- is.
• Het spreekuur geldt voor alle disciplines binnen de regelingen Professionele Kunst en Cultuurparticipatie. Aanvragen voor programmafinanciering en het ontwikkelbudget komen niet in aanmerking voor het spreekuur.
• Aanvragers moeten minimaal één week voor het spreekuur het aanvraagformulier hebben ingezonden aan het AFK.