Vierjarige subsidies

De vierjarige subsidies 2017-2020 vormen een bijdrage aan de exploitatie van culturele organisaties die gevestigd zijn in Amsterdam en al enige tijd actief zijn. Deze regeling maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020 van de gemeente Amsterdam.

Voor wie

De regeling vierjarige subsidies richt zich op alle schakels in de culturele keten: van cultuureducatie en talentontwikkeling tot de productie en presentatie van aanbod.

Voor wat

De regeling maakt het voor instellingen mogelijk om in continuïteit en hoogwaardige culturele activiteiten uit te voeren met belang voor de stad en een gevarieerd bereik.

Beoordelingscriteria 

Voor de vierjarige subsidies bij het AFK gelden de beoordelingscriteria die in de Regeling Vierjarige subsidies AFK 2017-2020 en de AFK Toelichting bij Regeling Vierjarige subsidies worden genoemd:

• Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
• Zakelijke kwaliteit
• Publiek
• Belang voor de stad

Indienen

Vanaf 1 december 2015 kunt u een aanvraag doen voor de regeling Vierjarige subsidies. Aanvragen voor de periode 2017-2020 dienen uiterlijk 1 februari 2016 om 17:00 uur te zijn ontvangen. U kunt deze subsidie uitsluitend digitaal aanvragen via Mijn AFK. Vraag eerst een account aan om toegang te krijgen tot het juiste aanvraagformulier.

Het AFK streeft ernaar om uw verzoek voor het activeren van uw account binnen een werkdag te verwerken. We verwachten dat dit tegen de deadline van 1 februari 2016 mogelijk langer duurt vanwege grote drukte. Vraag daarom op tijd uw account aan: bij voorkeur zo vroeg mogelijk maar in elk geval vóór 28 januari 2016. Het account blijft onbeperkt geldig, en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Heeft u al een account op Mijn AFK? Volg dan ook de onderstaande aanmelding voor aanvragen van Meerjarige subsidies, zodat u toegang krijgt tot het juiste aanvraagformulier.

Aanmelden & aanvragen account

Klik op Mijn AFK. Kies in het inlogscherm onder Meerjarige subsidie voor ‘Ik ben een nieuwe gebruiker’ of ‘Ik heb al een Mijn AFK account, maar ik kan nog geen aanvraag voor meerjarige subsidie doen’. Vul de gevraagde gegevens in om uw account voor meerjarige subsidie te activeren. Het AFK raadpleegt de Kamer van Koophandel en controleert uw registratie en tekenbevoegden van uw organisatie. Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw account per mail. Na ontvangst van deze bevestigingsmail kunt u starten met uw aanvraag. Let op: het kan een paar dagen duren om een inlogcode te krijgen.

Verantwoording

Instellingen die meerjarige subsidie van het AFK ontvangen, dienen hun jaarlijkse verantwoording in via Mijn AFK. Organisaties maken bij de aard van hun activiteiten passende afspraken met het AFK over de periode 2017-2020.

Overige Mogelijkheden

In aanvulling op hun vierjarige financiering van het AFK kunnen organisaties een aanvraag indienen voor projecten die bijdragen aan innovatie binnen de culturele sector. Kijk voor meer informatie op: Projectsubsidies Innovatie. Naast vierjarige subsidies biedt het AFK aan culturele organisaties een meerjarige regeling voor tweejarige subsidies (eveneens onderdeel van het Kunstenplan).

Andere Financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd), een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de Regeling Vierjarige subsidies AFK 2017-2020
Download de AFK Toelichting bij Regeling Vierjarige subsidies
Download de AFK Richtlijnen Ondernemingsplan Vierjarige subsidies
Download de Handleiding inloggen aanvraagformulier Kunstenplan 2017-2020
Download de Inrichtingseisen Aanvragen Kunstenplan 2017-2020
Kijk voor meer informatie ook bij de Veelgestelde vragen - Meerjarige subsidies.