Vijfstappenplan voor een aanvraag

Een aanvraag doen bij het AFK is niet ingewikkeld. Het formulier bestaat uit verschillende vragen over het plan, uw doelstellingen en de financiën. Daarnaast ontvangen we graag een helder projectplan, een duidelijke begroting, de cv’s van betrokken kunstenaars en een communicatieplan. Hieronder beschrijven we de vijf stappen die u in het aanvraagformulier doorloopt.

Stap 1: Formele criteria

Eerst beantwoordt u een aantal vragen om erachter te komen of u in aanmerking zou kunnen komen voor een financiële bijdrage van het AFK. Zo vragen we of u al subsidie ontvangt, hoeveel u zelf bijdraagt en binnen welke regeling u een bijdrage aanvraagt.

Stap 2: Over het plan

Hier beantwoordt u een aantal vragen over uw plan: wat is de omvang, waar en wanneer gaat het plaatsvinden en hoeveel mensen denkt u te bereiken? Bij ‘projectdoelstellingen’ vragen we naar uw doelen en verwachtingen. Hoe concreter de antwoorden, hoe beter.

Stap 3: Over uzelf

Hier willen we weten wie u bent. Als wie of wat vraagt u aan: als een organisatie, als natuurlijk persoon of eenmanszaak? Heeft u een bestuur, wie zitten daarin en wie zijn de directieleden? Kortom: alles waardoor duidelijk wordt wie de subsidie aanvraagt.

Stap 4: Financiën

Een belangrijk onderdeel van uw aanvraag is de vertaling van uw artistieke plan naar een goed onderbouwde begroting. We willen graag een volledig financieel overzicht, waaruit blijkt hoe u het plan gaat bekostigen en waaruit de eigen inkomsten bestaan (minimaal 25% van de totale begroting). Uw antwoorden leiden automatisch tot een financiële analyse in het digitale aanvraagformulier. Aan het einde van het formulier kunt u uw begroting met bijhorende toelichting uploaden.

Stap 5: Bijlagen

Tot slot voegt u aan de aanvraag een helder projectplan toe. Hierin beschrijft u zo goed en inspirerend mogelijk uw plannen en zo concreet mogelijk de uitwerking . Als bijlagen bij het projectplan ontvangen wij graag relevante documentatie van eerder werk en concreet inzicht in de te realiseren activiteiten. Bijvoorbeeld door schetsontwerpen, composities, scenario's, etcetera bij te voegen. Voor aanvragers die hulp kunnen gebruiken hebben we een Format Projectplan. In uw plan besteedt u ook aandacht aan de communicatie, zoals uw plannen voor het inzetten van de pers, sociale media en partners in Amsterdam. Bij aanvragen voor een bijdrage hoger dan € 25.000 of met begrote projectkosten hoger dan € 100.000 moet u een apart publiek- en communicatieplan uploaden.