Waarderingssubsidies

Amateurkunstenaars beoefenen kunst zonder ervoor te worden betaald. Verenigingen en stichtingen kunnen daarom de zogeheten ‘waarderingssubsidie amateurkunst’ aanvragen.

Voor wie 

Verenigingen en stichtingen voor amateurkunst, gevestigd in Amsterdam. Daarnaast worden koepels met een waarderingssubsidie in staat gesteld de belangen te behartigen van de bij hen aangesloten instellingen.

Voor wat

Deze regeling richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van amateurkunst in gezelschapsverband, en stelt instellingen in staat minimaal éénmaal per jaar een openbaar toegankelijke uitvoering of tentoonstelling te verzorgen.

Beoordelingskader

Om in aanmerking te komen voor de waarderingssubsidies amateurkunst, dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze worden beschreven in de Regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst 2016.

Indienen

U kunt tot uiterlijk 2 november 2015 17:00 uur een aanvraag doen voor de waarderingssubsidies 2016.

Toe te kennen bedragen

Het AFK stelt jaarlijks de per aanvrager toe te kennen bedragen vast op basis van de omvang van de instellingen (leden of deelnemers) en koepels (aantal aangesloten instellingen) en de verschillende subdisciplines.

Spreekuur

Ontving u niet eerder een bijdrage van het AFK en wilt u versneld een projectaanvraag doen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor het Spreekuur.

Overige mogelijkheden

Naast de Waarderingssubsidies biedt het AFK reguliere projectsubsidies waar ook Stichtingen en Verenigingen voor amateurkunst in aanmerking komen.

Andere financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd, een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de Regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst 2016
Download het Overzicht disciplines en subsidiebedragen 2016