Fonds voor Oost

Het AFK is samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Ymere betrokken bij de oprichting van Fonds voor Oost. Het Fonds sluit aan bij de trend dat Amsterdammers meer verantwoordelijkheid willen nemen om de leefbaarheid in hun stad, buurt en wijk te vergroten. Fonds voor Oost maakt het mogelijk om actief een bijdrage te leveren. Het Fonds streeft ernaar lokale projecten op het grensvlak van kunst en welzijn te ondersteunen die nog te pril zijn voor reguliere fondsen, maar wel van betekenis zijn voor hun buurt. En dat vindt het AFK belangrijk.