Stadsarchief

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam, met 35 kilometer archieven; een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen en prenten; een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. Naast het archiveren van bestaand materiaal geeft het Stadsarchief ook opdrachten op het gebied van beeldende kunst en fotografie. Voor de opdrachten Documentaire Fotografie en aankopen Topografische Atlas Amsterdam werkt het Stadsarchief samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De uitvoering ligt bij het Stadsarchief, voor de financiering is het AFK verantwoordelijk.

Documentaire fotografie

Sinds 1972 laten het AFK en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, haar bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen en voor latere generaties te bewaren. Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer € 10.000 gesubsidieerd, waarvoor ongeveer twintig foto’s moeten worden afgedrukt. Meer dan 5000 van de in opdracht gemaakte foto’s zijn al gedigitaliseerd en te bekijken in de beeldbank Amsterdam.

Topografische Atlas Amsterdam

De historisch-topografische ‘atlas’ van het Stadsarchief Amsterdam is een rijke collectie topografische prenten en tekeningen. Sinds 1934 wordt de collectie regelmatig uitgebreid met hedendaags werk. De tekeningencommissie die het ingezonden werk van tekenaars beoordeelt, is samengesteld uit kenners en beoefenaren van dit genre. Jaarlijks worden nieuwe aankopen opgenomen in de collectie van het Stadsarchief Amsterdam. Een belangrijk deel (bijna 2000) van de in het verleden verworven tekeningen is inmiddels gedigitaliseerd en toegankelijk via de beeldbank van het Stadsarchief.

Bekijk voor meer informatie de website van het Stadsarchief Amsterdam