Bezwaarcommissie

Het AFK kan een bezwaarschrift ter advisering voorleggen aan een bezwaarcommissie. De bezwaarcommissie bestaat op dit moment uit:

Teun van Os van den Abeelen
Mariska Brons
Paul Waarts
Joanna van der Zanden
Simone de Waard
Maartje van Lent