Over AFK

Over AFK

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. Het fonds is er voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst – uit alle delen van de stad.

Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten, fungeert het als aanjager van de kunst in de stad en als investeerder in een toekomstbestendige culturele sector.

Subsidies en bijzondere activiteiten

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 en regelingen voor eenmalige financiering. Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten die de aandacht richten op bewezen kwaliteit en het stimuleren van talentontwikkeling en innovatie binnen de sector (zoals de Amsterdamprijs voor de Kunst of de 3Package Deal voor internationaal toptalent).

Voor meer informatie over de rol van het AFK binnen het Kunstenplan klikt u hier of ga direct naar het Overzicht subsidies voor informatie over aanvragen.

AFK beleid 2017 - 2020

Artistieke kruisbestuiving, ondernemerschap, het vergroten van publieksbereik en zichtbaarheid tot in de haarvaten van de stad; een sterke kunstsector speelt in op de bewegingen in de stad. Het AFK stimuleert dit door hoogwaardige culturele activiteiten te ondersteunen, te investeren in een toekomstbestendige culturele sector en ruimte te maken voor het onverwachte.

Meer over onze uitgangspunten, de keuzes die het AFK maakt en de daarop aansluitende regelingen kunt u binnenkort lezen in het AFK beleidsplan 2017-2020. Het beleidsplan 2017-2020 verschijnt in het voorjaar van 2016.

Zie hier het AFK beleidsplan 2013-2016 'Voor de kunst. Voor de stad en ons Jaarverslag 2014.

Het AFK wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam.

Beschikbare bedragen

Subsidiebudgetten AFK 2017-2020 per jaar:

Regeling Totaal 2017-2020

Vierjarige subsidies € 21,4 mln

Tweejarige subsidies € 1,0 mln

Projectsubsidies innovatie € 1,5 mln

AFK totaal Kunstenplansubsidies € 23,9 mln

Projectsubsidies professionele kunst € 5,6 mln

Cultuurparticipatie € 1,2 mln

Regeling Waarderingssubsidies Amateurkunst € 0,7 mln

Amsterdamprijs voor de Kunst € 0,1 mln

AFK totaal projectsubsidies € 7,6 mln

Totaal AFK € 31,5 mln