Publicaties en verslagen

Beleidsplan

In de beleidsperiode 2013-2016 investeren wij in Professionele Kunst en Cultuurparticipatie in Amsterdam. Bovendien blijven we ons inzetten om het draagvlak voor kunst in Amsterdam te vergroten. In het beleidsplan leest u over onze uitgangspunten, de keuzes die zijn gemaakt en de huidige regelingen.

Download 'Voor de kunst. Voor de stad' het beleidsplan.

Het beleidsplan 2013-2016 Voor de Kunst. Voor de Stad. is ook gratis verkrijgbaar in printversie. U kunt het aanvragen via secretariaat@afk.nl. Het wordt dan per post toegestuurd.

Jaarverslag 2015

Download hier het Jaarverslag 2015. In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op bijzondere projecten en activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast laat het jaarverslag vanuit verschillende stadsgebieden zien hoe cultuur het leven in de stad kleur geeft en iets los kan maken. Meer weten over jaarcijfers en alle projecten en activiteiten die in 2015 een bijdrage hebben ontvangen? Klik hier voor de jaarrekening en een overzicht van toegekende bijdragen.

Jaarverslag 2014

Download hier het jaarverslag 2014. In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op bijzondere projecten en activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast komen een aantal van onze partners aan het woord. Meer weten over jaarcijfers en alle projecten en activiteiten die in 2014 een bijdrage hebben ontvangen? Klik hier voor de jaarrekening en een overzicht van toegekende bijdragen.

Overige jaarverslagen

Download het Jaarverslag 2013