Ontwikkelbudget

Specifiek gericht op in Amsterdam gevestigde kunstenaars die hun carrière een artistieke kwaliteitsimpuls willen geven, heeft het AFK een ontwikkelbudget van maximaal €15.000 beschikbaar. Een ontwikkelaanvraag dient zich te richten op een creatieve stimulans voor de kunstenaar en geeft inzicht in hoe de voorgenomen ontwikkeling bijdraagt aan een verbetering van de positionering van de kunstenaar in Amsterdam. Het ontwikkelplan moet binnen maximaal één jaar gerealiseerd zijn.

 

Hier worden de toekenningen van het Ontwikkelbudget gepubliceerd.