Waarderingssubsidies

Amateurkunstenaars beoefenen kunst zonder ervoor te worden betaald. Verenigingen en stichtingen voor amateurkunst kunnen daarom de zogeheten ‘waarderingssubsidie amateurkunst’ aanvragen. De regeling richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van niet-professionele kunstbeoefening in gezelschapsverband, en stelt instellingen in staat minimaal één maal per jaar een openbaar toegankelijke uitvoering of tentoonstelling te verzorgen. Daarnaast worden koepels met een waarderingssubsidie in staat gesteld de belangen te behartigen van de bij hen aangesloten instellingen.

 

Hier worden de toekenningen van de Waarderingssubsidies gepubliceerd.